Natuur- en landschapsbeheer

Baks Civiel- en Cultuurtechniek is als gecertificeerd bosbouwbedrijf specialist in het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, bossen en landschappen.

Baks Civiel- en Cultuurtechniek heeft zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd in het uitvoeren van natuur- en landschapsontwikkeling. Hiervoor beschikken wij over moderne en betrouwbare machines. Wij bieden een compleet pakket: verwijderen bestaand bos/struweel, verleggen van kades, aanleg van poelen, leveren en verwerken van benodigde materialen en aanleg van bos en struweel. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor zeer diverse klanten. Zo werken wij regelmatig voor grote overheidsinstanties maar ook voor particulieren.

 

Natuurbouw

De transformatie van landbouwgrond naar natuurgebied vraagt om specialisten die thuis zijn in het buitengebied. Baks heeft alle knowhow van water en bodem in huis om adequaat klein- en grootschalige projecten uit te voeren. Van grondverzet tot waterbouw, van aanleg van wandelpaden tot constructie van kunstwerken, Baks neemt volledige herinrichtingsplannen voor haar rekening. Inclusief planning, projectregie, uitvoering en evaluatie.

Of u nu een project heeft in een nat plassengebied of op droge zandgrond, Baks beschikt over alle noodzakelijke menskracht, materieel en ervaring voor een professionele uitvoering van natuurbouw. Met als uiteindelijk doel dat biotopen gevarieerd blijven en flora en fauna alle ruimte krijgen.

Grondverzet Baks Civiel- en Cultuurtechniek

Groenvoorziening

Als Erkend Bosbouwbedrijf voorziet Baks al ruim 20 jaar beekoevers, parken, bermen en taluds van oorspronkelijke beplanting en inheemse grassen en bloemmengsels. Baks beschikt over modern materieel en ervaren vakmensen voor het efficiënt en netjes onderhouden van bermen en taluds, evenals grootschalig openbaar groen.

Baks is ook zeer actief in de diverse bosbouwwerkzaamheden en voorkomend snoeiwerk.  Vanuit onze duurzaamheidsgedachte vormen de vrijkomende materialen weer de grondstof voor groene energiebronnen in de vorm van de welbekende houtpellets, die als brandstof dienen voor biomassa verbrandingsinstallaties.

Om volledig op de hoogte te zijn van alle eisen die gesteld worden hebben de medewerkers onze opleiding Wet Natuurbescherming niveau 1 gevolgd, de uitvoerders niveau 2 en de werkvoorbereiders niveau 3.

Bosbouw-Grondverzet Baks Civiel- en Cultuurtechniek