Baks Civiel- en Cultuurtechniek realiseert natuurlijke inrichting Reggedal

Baks Civiel- en Cultuurtechniek uit Borculo realiseert natuurlijke inrichting Reggedal.

Een goede omgang met alle betrokkenen vormde één van de belangrijkste voorwaarden voor de natuurlijke inrichting van het Reggedal bij Enter. Door een aparte omgevingsmanager aan te stellen, realiseerde Baks Civiel- en Cultuurtechniek uit Borculo een goede communicatie en kon het zich zelf toeleggen op de praktische uitvoering.

Klik hier voor het hele artikel in het vakblad Grondig 02-2020
Bron: www.grondig.com

Project: natuurlijke inrichting Reggedal in Enter
Opdrachtgever: waterschap Vechtstromen
Looptijd: januari 2018 tot oktober 2019

Werkzaamheden:
* 11,7 kilometer Regge-herstel
* 160 hectare natuurherstel
* 360.000 kuub waterberging
* 6,8 kilometer fietspad
* 2,0 kilometer zandweg
* 425.000 kuub grondverzet
* diverse waterwerken
* bomenkap
* en groencompensatie.