Reggedal project

In opdracht van Waterschap Vechtstromen voeren wij over een lengte van 11,7 km herinrichting van het Reggedal Enter uit. Het totale gebied dat als nieuwe natuur wordt ingericht is 160 hectare. We leggen er een nieuwe stuw aan inclusief vispassage. We verzetten in totaal 285.000 m3 grond ten behoeve van ophoging landbouwpercelen en aanleg twee kilometer fietspad. Als het project is voltooid kan er bij extreem weer tijdelijk 350.000 m3 water worden opgevangen in het gebied. Het totale project bestaat uit 5 deelgebieden, in de drone video een mooi beeld van de resultaten van onze werkzaamheden deelgebied 5. Duur filmpje: 2,5 minuut.