Slootonderhoud langs uw gras- of maïsland

Half september zijn we weer gestart met het maaien voor het Waterschap Vechtstromen. Speciaal voor dit werk hebben we geïnvesteerd in een Hooby maaimachine.

Een smalle machine met een grote reikwijdte en zeer weinig insporing. Nu aan het werk voor het Waterschap maar uiteraard ook zeer geschikt voor het slootonderhoud langs uw gras- of maïsland. Rekening houdend met flora en fauna moeten we volgens bestek 20 à 25% laten staan.